Home » Archive

Articles in the headline Category

headline, News »

[30 Oct 2009 | No Comment | ]
Markedspris og Regnskaper – rett verdi?

Problemstillinger rundt verdivurderinger
Dr. Robert Kaplan som er professor ved Harvard University påpeker svakhetene ved tradisjonelt regnskap som ikke gjenspeiler reelle verdier i selskapet. Nobelprisvinneren James Tobin har fått oppkalt måleparametre Tobins Q etter seg. Utgangspunktet her er differansen i verdi mellom bokførte verdier og markedsverdien av selskapet. I mange kunnskapsbaserte virksomheter fremkommer dette tydelig. Immaterielle verdier i et selskap er vanskelig å kvantifisere. Professor Baruch Lev hevder at “Traditional accounting systems don’t capture much of what goes on.” og viser til at markedsverdien av Microsoft 30 september 1999 var priset …

Articles, Featured, headline »

[19 Mar 2009 | Comments Off | ]
The Probability of Gain and Loss

Every item written into a firm’s profit and loss account and its balance sheet is a stochastic variable with a probability distribution derived from probability distributions for each factor of production. Using this approach we are able to derive a probability distribution for any measure used in valuing companies and in evaluating strategic investment decisions. Indeed, using this evaluation approach we are able to calculate expected gain, loss and their probability when investing in a company where the capitalized value (price) is known.