Home » Archive

Articles in the News Category

headline, News »

[30 Oct 2009 | No Comment | ]
Markedspris og Regnskaper – rett verdi?

Problemstillinger rundt verdivurderinger
Dr. Robert Kaplan som er professor ved Harvard University påpeker svakhetene ved tradisjonelt regnskap som ikke gjenspeiler reelle verdier i selskapet. Nobelprisvinneren James Tobin har fått oppkalt måleparametre Tobins Q etter seg. Utgangspunktet her er differansen i verdi mellom bokførte verdier og markedsverdien av selskapet. I mange kunnskapsbaserte virksomheter fremkommer dette tydelig. Immaterielle verdier i et selskap er vanskelig å kvantifisere. Professor Baruch Lev hevder at “Traditional accounting systems don’t capture much of what goes on.” og viser til at markedsverdien av Microsoft 30 september 1999 var priset …

News »

[30 Oct 2009 | No Comment | ]

Having arrived at the probability distribution for the value of equity we are able to calculate expected gain, loss and their probability when investing in a company where the capitalized value (price) is known.
In the figure below we have illustrated the investment and speculative area. The investment area comprice the part of the cumulative probability distribution below 50%.
The speculative area is the area above 50%. The expected value is given at the 50% probability point (stapled line). The literature advices, and successful investors insists, on having a safety margin (discount) …